Pinnaregården i Ljungby kommun

Posted · Add Comment
Pinnaregården, exteriör

Pinnaregården, exteriör

Pinnaregården, interiör

Pinnaregården, interiör

Pinnaregården, takläggning

Pinnaregården, takläggning

Pinnaregården, Ljungby kommun

Den befintliga mangårdsbyggnaden var inte vacker och stor nog. Med en större mangårdsbyggnad med den 6-delade planen som utgångspunkt, samt en arkitektur som känns rätt i den rurala miljön, får Niklas och Karin en stor och ljus bostad, bara några kilometer från Ljungby tätort. Halva bottenvåningen är den ursprungliga timmerstommen, resten är till- och påbyggt.