Fritidshus på Rossö i Strömstads kommun

Posted · Add Comment

Exteriör fiskarstugan på Trossö, Karlskrona i Blekinge

Exteriör fiskarstugan på Trossö, Karlskrona i Blekinge

Exteriör nya fiskarstugan på Rossö

Interiör fiskarstugan på Trossö, Karlskrona i Blekinge

Interiör nya fiskarstugan på Rossö

En fastighet delades och på den nya tomtdelen byggdes detta hus år 2010. Byggnadens placering  är styrd av topografin och att havsvyer från det befintliga huset inte skulle störas. Utformningen ansluter till den väldigt lokala traditionen. De äldre husen som låg på denna udde, Brunnäs, på ön Rossö, var Faluröda och och mindre än de typiska vita fikarstugrna. På taket ligger begagnat taktegel och fönstren är aluminiumklädda  2+1 glas och skjutglasdörrpartier är av stål.