Ramnåsa gård

Posted · Add Comment
Ramnåsa, exteriör

Ramnåsa, exteriör

Ramnåsa, trappa

Ramnåsa, trappa

Ramnåsa, exteriör

Ramnåsa, exteriör

Den gamla statarlängan på gården har byggts om för att skapa 2 lägenheter i vardera 2 plan. På baksidan mot åkrarna har byggnaden fått en tillbyggnad i form av en glasad veranda. Vid ombyggnaden gällde stor varsamhet och intresse för  äldre inredningsdetaljer. Antingen togs de till vara eller återskapades. Beställaren har huggit träd i sin egen skog, sågat, hyvlat och torkat virket för att använda det i ombyggnaden.