Textiltryck

Posted · Add Comment
Män 2, textil

Människor 1, textil

Män, textil

Människor 2, textil

designTextil3

Att intressera sig för mönster ligger nära till hands för en arkitekt. En fasad, en stadsplan en planlösning är ju mönster de också. Men arkitektarbetet har sina begränsningar……

Att få leka friare med färg och forma är viktigt och ibland kan det ge användbara resultat.