Genius Loci

Posted · Add Comment
Bostadshus och fiskebod i norra Bohuslän

Bostadshus och fiskebod i norra Bohuslän

Genius Loci är ett begrepp som myntades av den norske arkitekturteoretiken Christian Norberg Schultz.
Det betyder platsens själ. Under en längre period på ca 20 år har det varit populärt bland arkitekter att
ha attityden ”fuck the context”, dvs inte ta in och tolka platsens själ, utan att istället bryta med den. Den norske arkitekten Sverre Fehn (död 2009) betonade ”genius loci” som  något väldigt viktigt. Det tycker jag också. När jag tar mig an ett nytt projekt utgår jag alltid från sammanhanget och ”platsens själ”. Bilden visar en plats och dess själ i Norra Bohuslän, tex: Bostadshusen placerades alltid i skyddade lägen, bakom en klippa eller i en skreva mellan klippor, resten kan du själv läsa ut av bilden.