Svarta lådor?

Posted · Add Comment

Som ni säkert noterat har det varit populärt de senaste 10-15 åren att låta byggnader få svarta, gråa eller vita fasadkulörer. Är det roligt? Vad händer med miljön som helhet när en större andel av den byggda miljön har dessa icke kulörer? Betänk att vårt klimat medger att kanske hälften av årets dagar är ”gråa” och att vi därtill då även har gråa, vita eller svart byggnadsmassor.

I äldre tider, eller tom. fram till 1990 -talet förekom jordfärger, dvs olika brunröda, röda och gula kulörer på fasader, eftersom denna kulör från början kommer från själva byggnadsmaterialet, dvs olika typer av sten, tegel eller trä som bemålats för att efterlikna stenbyggnader.

När man övergav byggnadsmetoden att ha det bärande fasadmaterialet synligt, lät man puts, trä eller skivmaterial färgas/ målas i kulör som var materialefterhärmande, dvs i färgskolan brunrött över gult till ljusa sandfärger.

Jag tycker att val av fasadkulörer är väldigt viktigt för alla som inte bor i huset. Ditt hus eller fastighet bildar tillsammans med omgivande bebyggelse en byggnadsmassa som upplevs av alla oss som rör sig i en miljö eller i en stad.

Se dig om och fundera: Vilken kulör på ditt hus skapar en intressant och stimulerande miljö tillsammans med den omgivande bebyggelsen?