klassicism vs modernism

Posted · Add Comment
St Eriksområdet, planarkitekt Alexander Wolodarski, husarkitekter: bla Nyrens arkitekter

St Eriksområdet 1990-1994, planarkitekt Alexander Wolodarski, husarkitekter: bla Nyrens arkitekter

Modernistisk arkitektur kan vara klassicistisk, men kan klassisk arkitektur vara modernistisk? Ett av modernismens ledord är det upplösta rummet som står i motsats till klassicismens väl definierade rum. St Eriksområdet på Kungsholmen i Stockholm ett mycket lyckad tillskott i kvarteren bakom gamla St Eriks sjukhus. Stadsplanen och dess arkitektur  fick 2004 ett amerikansk New Urbanism pris. Eftersom en ”pastisch” är något hemskt fult och farligt , enligt stora delar av bla arkitektåren, kunde en del (arkitekter oh arkitekturkritiker) inte ta till sig områdets rumsliga kvaliteter. Området, rummen och fasaderna har alla de kvaliteter som den danske Jan Gehl pratar om i sin bok ”Livet mellan husen”. Tex att en fasad ska inte vara längre än 30 meter.