Klassicm vs modernism

Posted · Add Comment
St Eriksområdet, planarkitekt Alexander Wolodarski, husarkitekter: bla Nyrens arkitekter

St Eriksområdet 1990-1994, planarkitekt Alexander Wolodarski, husarkitekter: bla Nyrens arkitekter

Modernism kan vara klassicistiskt men kan klassicism var modernistisk? St Eriksomtådet är ett mycket lyckat exempel på förtätning i kvarten runt och bakom St Eriks sjukhus. Projektet fick ett amerikansk New Urbanism pris år 2004. Att rita pastischer är något som arkitektkåren är väldigt rädda för att göra och därför undviker man räddhågset det klassiska formspråket, även abstraktioner av detta. Känslan och intresset för väldefinierade rum har försvunnit under den modernistiska epoken, men undantag för tioårsperiod ca 1980-1990, då bla arkitekterna Krier vägledda sina kollegor med sina ideprojekt.