Patina

Posted · Add Comment
Exempel på patina i staden Kuldiga

Den långsamma takten på renoveringar/restaureringar staden Kuldiga i Lettland medverkar till mycket patina.

Vid restaureringar och annan hantering av befintliga (och äldre) byggnader stöter man alltid på olika typer av slitage. När slitaget är ”vackert” och berättar något för oss kallar vi det patina. Oftast vill husägare eller användarna måla över allt slitage och ser inte patinan. Som restaureringsarkitekt värnar jag om patinan och ser dess skönhet.

Kan du också göra det?

Tuna kungsgård

Slitaget berättar om flera hundra års liv på Tuna kungsgård i Östergötland.