Exempel på patina i staden Kuldiga

Patina

Posted · Add Comment

Vid restaureringar och annan hantering av befintliga (och äldre) byggnader stöter man alltid på olika typer av slitage. När slitaget är ”vackert” och berättar något för oss kallar vi det patina. Oftast vill husägare eller användarna måla över allt slitage och ser inte patinan. Som restaureringsarkitekt värnar jag om patinan och ser dess skönhet. Kan […]

St Eriksområdet, Kungsholmen i Stockholm

Klassicm vs modernism

Posted · Add Comment

Modernism kan vara klassicistiskt men kan klassicism var modernistisk? St Eriksomtådet är ett mycket lyckat exempel på förtätning i kvarten runt och bakom St Eriks sjukhus. Projektet fick ett amerikansk New Urbanism pris år 2004. Att rita pastischer är något som arkitektkåren är väldigt rädda för att göra och därför undviker man räddhågset det klassiska […]

Genius Loci

Posted · Add Comment

Genius Loci är ett begrepp som myntades av den norske arkitekturteoretiken Christian Norberg Schultz. Det betyder platsens själ. Under en längre period på ca 20 år har det varit populärt bland arkitekter att ha attityden ”fuck the context”, dvs inte ta in och tolka platsens själ, utan att istället bryta med den. Den norske arkitekten Sverre […]

Svarta lådor?

Posted · Add Comment

Som ni säkert noterat har det varit populärt de senaste 10-15 åren att låta byggnader få svarta, gråa eller vita fasadkulörer. Är det roligt? Vad händer med miljön som helhet när en större andel av den byggda miljön har dessa icke kulörer? Betänk att vårt klimat medger att kanske hälften av årets dagar är ”gråa” […]

Utställning om byggnadstraditioner i Småland

Posted · Add Comment

Denna utställning arbetades fram för Alvesta kommun under hösten 2014. Den är utformad för att fungera som en vandringsutställning till vänortena i Tyskland, Polen och Tjeckien. Utställningslådan byggdes av Macken Karlskorna, målades och inreddes av kontoret och hjälp med transporter och en del goda handtag fick vi av Intern Service i Alvesta kommun.

Den ”stilrena” diskursens irrfärder

Posted · Add Comment

Senast jag var på Sergels torg slog det mig hur smutsig och intetsägande glaspelaren som står mitt i den superelliptiska vattendammen är. Och byggnaderna runt omkring. Kulturhuset märker ut sig, med sin helglasade fasad som innefrån talar ut till folket med olika budskap, stora texter, färg och former. Övriga byggnader runt ”torget”, eller rättare sagt, cirkulationsplatsen är […]