Curriculum vitae 2015

Katinka Schartau arkitekt MSA/SAR

FÖDD
1956 i Stockholm, bosatt i Kalvsvik utanför Växjö sedan 1989

UTBILDNING
# Gymnasium. Höglandsskolan i Bromma, naturvetenskaplig linje
# Arkitektutbildning KTH 1976-81,  inriktning stadsbyggnad (180 P)
# Snickeri, sommarkurs, Capellagården 1977
# Konstnärlig utbildning: Konstfack 1978-79, 1981-82.
# Äldre målningstekniker på Konstfack och i Växjö. 1978 och 1994
# Kulturgeografi 5p, Växjö Högskola, 1991-92
# Kvalitetsansvarig nivå N, 1997
# Trä – och snickerikurs, Italienska Palatset, Växjö, 1998
# Konstkurser på Bergkvara kulturmagasin 2001-02
# Kommunikation och förändring, Skand. Inst. för komm. och förändring, 2004
# AHA akademin; Affärsutveckling i upplevelseindustrin, KK stiftelsen 2004-05
# Personlig ledarskapshandledning, Previa, 2003-05
# Kommunikationscoaching, Ideer & Co, vt 2005
# Högskolepedagogisk fortsättningskurs, 5p Växjö universitet, 2006
# Högskolepedagogisk grundkurs, 7,5 hp, Blekinge Tekniska Högskola, 2008
# Vetenskapsteori, 7,5 hp, Blekinge Tekniska Högskola, 2012                                                                                   # Personligt ledarskap; 7 goda vanor, 2013
# Målarkurs, Visingsö folkhögskola, 2013
# Kaseintempera, Gerlesborgskolan, 2013, 2014

Efter 15 år som anställd (och två barn födda) på arkitektkontor driver jag sedan 1995 SCHARTAU arkitektkontor med inriktning mot byggnadsvård, nybyggnation i känsliga miljöer, bostäder, utställningar. 2010-2015 drev jag även URBAN FACTORY tillsammans med främst kollegorna Thomas Hellquist och Maria Rundqvist.

ANSTÄLLNINGAR
1982-88 på arkitektkontor i Stockholm, däribland FLAB arkitektkontor, Höjer och Ljungqvist arkitekter och Berg arkitektkontor.
1989-94 i Växjö: HLLS arkitektkontor och Länsstyrelsen i Kronobergs län.
1995 – Egen verksamhet; Schartau arkitektkontor
2001-07 Växjö universitet – designprogrammet, lektorstjänst i design, 50 – 100%
2006 – Blekinge Tekniska Högskola, högskoleadjunkt/lektor i fysisk planering, 30-50 %

PEDAGOGISKA UPPGIFTER
2006 Högskoleadjunkt/ lektor i fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola
2001-06 Universitets/adjunkt och lektor i design, Växjö universitet
2001-06 Programansvarig kandidatprogrammet i design, Växjö universitet
1995 Undervisat på lågstadiet i Kalvsviks skola.
Initiativtagare till och genomförare av projektet Byggnadskultur i skolan (stipendium från Hugo Zetterwalls fond tillsamman med bitr. länsarkitekt Järda Blix)
1994 Föreläsningar: Lantbruksgymnasiet i Ryssby, hembygdsföreningar i Kronobergs län, Byggnadsvård i Qvarnarp, Högskolan i Växjö, Byggnadvårdsmässor på Björnö och Mundekulla mfl. 1987 handledare på arkitektursektionen på KTH i kursen perspektivlära.
1985 Kursledare i kursen Äldre målningstekniker, ABF för kv Metern

PROJEKT I URVAL UTFÖRDA AV SCHARTAU ARKITEKTKONTOR och URBAN FACTORY

PÅGÅENDE PROJEKT
Ett flertal om- och till och nybyggnader i främst Småland

BYGGNADSVÅRD och ANTIKVARISKA PROJEKTERINGAR
Stallet -Lessebo Bruk, Englanderska Ladan – Tingsryd, Hamneda Gästgiver -Hamneda, Jätsbergs gård och Lidhems Säteri- Väckelsång, Linné Råshult – Älmhult, Björnö slott i Kalmar län. Antikvarisk kontroll: Magasinet på Hallsnäs gård i Jönköpings län

KYRKOR
Vederslövs Gamla Kyrka, Växjö – fasadrestaurering. Förrådsbyggnad Uråsa kyrka.

RESTAURERINGAR
Mangårdsbyggnad i Silvereke – Målerås, mangårdsbyggnad i Lädja. Torebo Herrgård,
Statarlänga i Ramnåsa . mfl

OM – och TILLBYGGNADER
Båthus Andersson, Öjaby, Villa Bo, Hovmantorp, Zandlers fasTighet, Växjö, Villa Thulin, Växjö, Torsagården, Attsjö, Bostadhus, Råstorp, Parstuga, Ernatorp, Enkelstuga, Lädja, Villa Gustavsson, Växjö, Fritidhus, Vikensved, Sommarhus, Haverdal, Vägverket i Växjö, Mangårdsbyggnad, Crafoord, Jaktstuga Hallsnäs, Gårdshus i Lund, mfl, mfl.

NYBYGGNADER
Villa Hubbard- Stockholm, Villa Sandén- Stockholm, Villa Cameras- Malevik, Villa Dahl- Malevik, Villa Kahlén- Kungsängen, Villa Jonsson- Växjö, Villa Eliassson- Orsa, Fritidshus Rossö, passivhus i Kalvsvik, mfl.

TÄVLINGAR och UTREDNINGAR
i URBAN FACTORY´s regi:
Ombyggnad och utveckling av Kungshall, Karlskorna, 2014
Inventering och värdering av kulturmiljöer i Bromölla kommun 2013
Re-design av ”fula hus” 2012
Varvstunneln i Karlskrona 2010-2012
Lambohof Kulturpark 2009
Utredning: detaljplan flerfamiljshus i Älmhult.
Inbjudna parallellskisser: församlingshem i Tingsryd, Villa Sporre, Öjaby
Allmän arkitekttävling: Dragonfältet i Umeå.
Hovshaga Trädgårdsstad (eget initiativ)

UTSTÄLLNINGAR
Utställningsarkitekt:

Byggnadstraditioner i Småland för Alvesta kommun, 2014
Rester för Smålands Museum, 2012                                                                                                                          Utställare/ design: Alvesta Konsthall/ jvstn – Trädgårdsutställning – utegrillen Abraham, juli 1999
Monter för Byggnadsvård i Kronobergslän – Bo 93 i Karlskrona.
Monter för Kvinnomässan i Kalmar 1997, Monter för Kronobergslän – Kvinnor Kan i Karlskrona 1996, Logga Kvinnor på G,

UPPDRAGSGIVARE:
Länsstyrelserna i Kronobergs, Hallands- och Kalmar län, Växjö kommun, Vederslövs Pastorat, Tingsryds Pastorat, Västra Torsås pastorat, Villa Nordic, Mjöbäcksvillan, Karlskrona kommun och många privata fastighetsägare mfl.

MEDARBETARE I PROJEKT SOM ANSTÄLLD
de viktigaste projekten
Projektering:
Infektionskliniken i Borås, Gymnastikhall i Kungsängen, arkitekttävlingar,
Televerkets Kursgård i Nynäshamn, Saab-Scania kontor i Södertälje, Globen i Stockholm, mfl mindre projekt såsom ombyggnader, bostadsprojekt, inredning mm.
Planeraruppgifter:
Ett flertal detaljplaner i Kronobergs län 1989-91
Projektet Byggnadskultur i Kronobergs län 1992-93
Områdesbestämmelser för stadsdelen Öster, Växjö Kommun, 1993
Vik Bitr. länsarkitekt 1993-94

POPULÄRVETENSKAPLIGT ARBETE
SEMINARIER
Jag har tagit Initiativtagare och arrangör av följande fristående seminarier:
# Att bygga stadsrum – 1994 tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län,
# Mänskliga Krafter och Idéer, 1997 tillsammans med KFAB och Kommunförbundet i G län.
# Entreprenörskap och det praktiska intellektet, Italienska palatset Växjö 1999, i Forum K´s regi

ARTIKLAR
Författare till artiklar om arkitektur, byggnadsvård och design i följande tidningar och tidskrifter:
Arkitektur. recension av Konserthuset i Växjö, 1996
Byggnadskultur, 1998, 1999
Tidevarv, Rosdala glasbruk 1999
Gods och gårdar, om Hallsnäs gård 2000
Dagspressen Smålandsposten, kultursidan- recensioner och debatt 1998 – 2006
SOND nr 1-6 , 2004-07
Offentliga rum nr 1-4, 2007-10
Uppsats, högskolepedagogisk fortsättningskurs, 5 p, Växjö universitet, 2005
Uppsats högskolepedagogisk grundkurs, 7,5 hp, BTH, 2008

FÖRTROENDEUPPDRAG
Styrelseledamot i Brf Metern 1983-88
Ordförande i Kalvsviks sockenråd 1996-2000
Styrelseledamot i Galleri De 20, 1990-92
Styrelseledamot i Växjö Konsthalls vänförening 2000-02
Ordförande i Växjöarkitekterna 1998-00
Medlem i Länshemslöjden i Kronoberg´s produktråd 1992-95
Ordförande i Träffpunkt Kalvsvik 2007-09
Aktiv i ek förenig Träffpunkt Kalvsvik, sammankallande i produktrådet
Initiativtagare till Konceptbutik Macken, Växjö (socialt företag) 2010-
Ordförande i Urban Factory 2010-15
Styrelseledamot i Brf Nordenskiöld 2011-13
Styrelseledamot i Byggnadsvård Qvarnarp 2015 –

SPRÅK
Talar och skriver engelska tämligen obehindrat, talar och skriver franska ganska bra.