Intryck och uttryck
 • Den “stilrena” diskursens irrfärder

  Senast jag var på Sergels torg slog det mig hur smutsig och intetsägande glaspelaren som står mitt i den superelliptiska vattendammen är. Och byggnaderna runt omkring. Kulturhuset märker ut sig, med sin helglasade fasad som innefrån talar ut till folket med olika budskap, stora texter, färg och former. Övriga byggnader runt “torget”, eller rättare sagt, cirkulationsplatsen är […]

 • Svarta lådor?

  Som ni säkert noterat har det varit populärt de senaste 10-15 åren att låta byggnader få svarta, gråa eller vita fasadkulörer. Är det roligt? Vad händer med miljön som helhet när en större andel av den byggda miljön har dessa icke kulörer? Betänk att vårt klimat medger att kanske hälften av årets dagar är “gråa” […]

 • Utställning om byggnadstraditioner i Småland

  Denna utställning arbetades fram för Alvesta kommun under hösten 2014. Den är utformad för att fungera som en vandringsutställning till vänortena i Tyskland, Polen och Tjeckien. Utställningslådan byggdes av Macken Karlskorna, målades och inreddes av kontoret och hjälp med transporter och en del goda handtag fick vi av Intern Service i Alvesta kommun.

 • Textiltryck

  Att intressera sig för mönster ligger nära till hands för en arkitekt. En fasad, en stadsplan en planlösning är ju mönster de också. Men arkitektarbetet har sina begränsningar…… Att få leka friare med färg och forma är viktigt och ibland kan det ge användbara resultat.

 • Organisk abstraktion

  Kulör, komplementefärger, ljus och skugga är det som sysselsätter mig som målare. Formen kan vara i stort sett vad som helst, organsik eller geometrisk. Dessa former handlar om rum, både verkliga och overkliga.

 • Studie i rött

  Jag målar mest med tempera. Detta är äggoljetempera. Utmaningen jag gav mig själv var att fånga ett djup och skildra en volym med enkla ytor och komplementfärger. Byggnaden finns på Visingsö och är ett “uthus”.

 • Genius Loci

  Genius Loci är ett begrepp som myntades av den norske arkitekturteoretiken Christian Norberg Schultz. Det betyder platsens själ. Under en längre period på ca 20 år har det varit populärt bland arkitekter att ha attityden “fuck the context”, dvs inte ta in och tolka platsens själ, utan att istället bryta med den. Den norske arkitekten Sverre […]

 • Trasmattor

  Golvet är en viktig yta i ett rum. Ett rum består ju oftast av 4 väggar, golv och tak och de sistnämnde glömmer vi ofta att arbeta med för att ge rummets dess fulla gestaltning. Mattor på golvet är en vanlig inredningsdetalj och kulörerna och mönstren på den är väldigt viktiga för helhetsupplevelsen av rummet. Det […]

 • Patina

  Vid restaureringar och annan hantering av befintliga (och äldre) byggnader stöter man alltid på olika typer av slitage. När slitaget är “vackert” och berättar något för oss kallar vi det patina. Oftast vill husägare eller användarna måla över allt slitage och ser inte patinan. Som restaureringsarkitekt värnar jag om patinan och ser dess skönhet. Kan […]